Kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014-12

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem “Q&S Management” zapraszają na kurs audytora wewnętrznego z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014-12.

Data: 19-21.01.2018

 • Piątek, godz. 17–20: informacje o normie;
 • Sobota, godz. 9–14: ćwiczenia z analizy dokumentacji i znajdowaniu niezgodności ułatwiające zapoznanie się z normami;
 • Sobota, godz. 14–16: wykład z zasad audytowania zgodnie z PN ISO 19011:2012 (jednakowy dla wszystkich kursów);
 • Niedziela, godz. 9–13: ćwiczenia audytorskie, przygotowanie planu audytu, przygotowanie pytań audytowych, symulacja przebiegu audytu;
 • Niedziela, godz. 13: egzamin PCBC dla chętnych, dla pozostałych egzamin do zaliczania przedmiotu.

Opłaty

 •  koszt kursu:
  • 0 zł – studenci WZ PW, WIP PW, EiTI PW, EE PW i pracowników Administracji Publicznej;
  • 100 zł – studenci i pracownicy innych Wydziałów i jednostek organizacyjnych PW;
  • 400 zł – pozostali zainteresowani.
 • za dodatkową opłatą 200 zł uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (www.pcbc.gov.pl), po którego zaliczeniu uzyskuje się uprawnienia audytora szkolącego się, co umożliwia po przeprowadzeniu dwóch audytów zdobycie certyfikatu audytora wewnętrznego.

Merytoryka

 • za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie kursu odpowiada dr inż. Bolesław Szomański;
 • za świadectwa, przyznawane po pomyślnym zdaniu egzaminu, odpowiada Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (więcej informacji o jednostce pod adresem www.pcbc.gov).

Warunek otrzymania świadectwa

 • obecność na 80% zajęć;
 • zdanie testu końcowego (otrzymanie min. 24 punktów na 40 możliwych do zdobycia).

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Zapraszamy zarówno pojedyncze osoby jak i zorganizowane grupy!

Lokalizacja

Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

Zapisy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI9UZwHl9WadTksY-437vldp0wwwyEGDMWMUBto5358-GfhA/viewform

Wydarzenie na Facebooku

https://www.facebook.com/events/868293716688712/

Kontakt

kursy.iso@gmail.com

Wzmianka o Q&S Management w podcast’cie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

W ostatnim podcast’cie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń o bezpieczeństwie teleinformatycznym pt. “Cyber, Cyber… – 32 – wyciek danych AI.type oraz Politechnika Warszawska i kształcenie z ochrony teleinformatycznej”, gdzie była mowa m.in. o ofercie Politechniki Warszawskiej w zakresie kształcenia ochrony teleinformatycznej, Łukasz Pojezierski (Wydział Zarządzania PW) nadmienił również kilka słów o działalności naszego Koła Naukowego Q&S Management. Serdecznie zachęcamy do odsłuchania całego nagrania, a w szczególności od 25 minuty gdzie mowa o nas.

Więcej informacji: https://www.cybsecurity.org/pl/cyber-cyber-32-wyciek-danych-ai-type-oraz-politechnika-warszawska-i-ksztalcenie-z-ochrony-teleinformatycznej/.

Fotografia: cybsecurity.org

Kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:2012

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem “Q&S Management” zapraszają na kurs audytora wewnętrznego z Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:2012.

Data: 15-17.12.2017

 • Piątek, godz. 17–20: informacje o normie;
 • Sobota, godz. 9–14: ćwiczenia z analizy dokumentacji i znajdowaniu niezgodności ułatwiające zapoznanie się z normami;
 • Sobota, godz. 14–16: wykład z zasad audytowania zgodnie z PN ISO 19011:2012 (jednakowy dla wszystkich kursów);
 • Niedziela, godz. 9–13: ćwiczenia audytorskie, przygotowanie planu audytu, przygotowanie pytań audytowych, symulacja przebiegu audytu;
 • Niedziela, godz. 13: egzamin PCBC dla chętnych, dla pozostałych egzamin do zaliczania przedmiotu.

Opłaty

 •  koszt kursu:
  • 0 zł – studenci WZ PW, WIP PW, EiTI PW, EE PW i pracowników Administracji Publicznej;
  • 100 zł – studenci i pracownicy innych Wydziałów i jednostek organizacyjnych PW;
  • 400 zł – pozostali zainteresowani.
 • za dodatkową opłatą 200 zł uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (www.pcbc.gov.pl), po którego zaliczeniu uzyskuje się uprawnienia audytora szkolącego się, co umożliwia po przeprowadzeniu dwóch audytów zdobycie certyfikatu audytora wewnętrznego.

Merytoryka

 • za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie kursu odpowiada dr inż. Bolesław Szomański;
 • za świadectwa, przyznawane po pomyślnym zdaniu egzaminu, odpowiada Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (więcej informacji o jednostce pod adresem www.pcbc.gov).

Warunek otrzymania świadectwa

 • obecność na 80% zajęć;
 • zdanie testu końcowego (otrzymanie min. 24 punktów na 40 możliwych do zdobycia).

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Zapraszamy zarówno pojedyncze osoby jak i zorganizowane grupy!

Lokalizacja

Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

Zapisy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSK5xCOgTLICYTUYCjs7whdGFjWIBBzvK-6uomZ07-9HVyNw/viewform

Wydarzenie na Facebooku

https://www.facebook.com/events/1886787541650251/

Kontakt

kursy.iso@gmail.com

Konferencja DEMIST’17

Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology (2017.demist.eu)

Około 250 osób przewinęło się 24 listopada przez II edycję konferencji DEMIST’17 Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology Gospodarka cyfrowa – zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT). Podczas konferencji rozmawiano o najważniejszych zjawiskach i kierunkach zmian na rynku cyfrowym i ich wpływie na przyszłość zarządzania.

Podczas tegorocznej edycji tematami były: rozwój technologii 5G, mierniki digitalizacji rynku i przedsiębiorstw, zmiany przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) i ich wpływie na gospodarkę cyfrową, trend technologiczny „cognitive computing” w zarządzaniu oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w e-marketingu.

Relacja wideo z wydarzenia stworzona przez Accenture:

Fotografie: Ewelina Korzeniowska (wz.pw.edu.pl)

XXIII edycja Polskiej Nagrody Jakości

W dniu 11 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, po raz dwudziesty trzeci, zostały wręczone nagrody XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Kevin Neelsen, dr Bolesław Szomański oraz prof. Stanisław Tkaczyk, ze strony Koła, uczestniczyli już kolejny raz w tym wyjątkowym wydarzeniu – było to również doskonałą okazją do spotkania wielu osób, z którymi współpracujemy już od ponad roku, m.in. Prezesa Fundacji Qualitas Marcina Kałużnego oraz Prezesa Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 prof. Marka Roszaka.

Relacja: http://www.pnj.pl/pl,akt-1,106,Wreczenie-nagrod-XXIII-edycji-konkursu-PNJ.html

Fotografie: pnj.pl

XXII Polski Dzień Jakości

Polski Dzień Jakości to prestiżowe i rozpoznawalne wydarzenie oraz szczególne święto dla tych organizacji, które z powodzeniem stosują i rozwijają międzynarodowe normy i standardy zarządzania. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji po raz pierwszy zainicjowało to wydarzenie 9 listopada 1995 roku – uroczyste obchody Dnia Jakości w Polsce.

W tym roku Polski Dzień Jakości odbył się już po raz dwudziesty drugi, w nowoczesnej formule opartej na dyskusji i wymianie doświadczeń. Celem tegorocznej konferencji było przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy na temat istoty i wagi analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością pod kątem nowelizacji wiodących norm ISO oraz potrzeby ciągłego doskonalenia jakości produktów i świadczonych usług, jako przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

XXII Polski Dzień Jakości otworzyło wystąpienie gospodarza uroczystości, Pana doktora Michała Pachowskiego – Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, który wprowadził uczestników w tematykę konferencji oraz nakreślił kierunek rozwoju Spółki na kolejne lata.

Dalszą część konferencji wypełniły panele dyskusyjne, podczas których zaproszeni eksperci i specjaliści odpowiadali na pytania dzieląc się wiedzą z perspektywy własnych doświadczeń zawodowych:

 1. „Ocena zgodności w obszarze certyfikacji wyrobów pod kątem oceny ryzyka i szeroko pojętego bezpieczeństwa wyrobów”;
 2. „Okiełznać ryzyko w biznesie – Analiza ryzyka w obszarze systemów zarządzania jakością pod kątem znowelizowanych norm ISO”.

Jako pierwszy na sali honorowo powitany został nasz Patron Naukowy, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk. Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem “Q&S Management” reprezentowane było na wydarzeniu przez Opiekuna Naukowego dr Bolesława Szomańskiego oraz Prezesa Kevina Neelsena. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Relacja: https://www.pcbc.gov.pl/pl/wydarzenia/
xxii-polski-dzien-jakosci-2017-laczy-nas-jakosc
.

Fotografie: pcbc.gov.pl

Podsumowanie cyklu Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w semestrze letnim 2017 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania było prowadzone w trzech uzupełniających się nurtach:

 • Seminarium Naukowe (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Oddział Warszawski)
 • Seminarium Modelowanie inżynierskie i biznesowe – współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW i Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją – Oddział Warszawski)
 • Seminarium Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki (patronat Urzędu Patentowego RP oraz Fundacji Startup Poland)

Członkowie oraz Opiekun Koła Naukowego Q&S Management regularnie uczestniczyli w spotkaniach.  Ponadto Prezes Kevin Neelsen został wyróżniony dwoma certyfikatami: certyfikat uczestnictwa w spotkaniach oraz certyfikat poświadczający wsparcie organizacji.

Poniżej zrealizowany program wraz z odnośnikami do wpisów na naszym blogu:

 • Czy jest możliwe stworzenie efektywnego systemu wspierania rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym
  Dionizy Smoleń, Dyrektor PwC
  7 marca 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01
 • Jak logistyka społeczna modyfikuje postrzeganie logistyczne miasta
  Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  14 marca 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.05
 • Modelowanie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach budowlanych
  Dr inż. Eryk Głodziński, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska
  21 marca 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01
 • Startup jako forma organizacji – czym jest, a czym nie jest startup?
  Dr Agnieszka Skala, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
  28 marca 2017 r., godz. 17:15-19.00, CZIiTT PW, sala 4.07
 • Nowe ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej: w poszukiwaniu nowych paradygmatów, ujęć i kompetencji
  Prof. dr hab. Bohdan Jung ze Szkoły Głównej Handlowej
  11 kwietnia 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01
 • Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego
  Dr inż. Piotr Kisielewski, Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych, Instytut Pojazdów Szynowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska
  25 kwietnia 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01
 • Zarządzanie publiczne – między naukami o administracji a naukami o zarządzaniu
  Dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  9 maja 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01
 • Inżynieria Produkcji – Imperfect Knowledge?
  Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
  16 maja 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01
 • Informatyzacja uczelni publicznej – ujęcie modelowe
  Andrzej Zajkowski i Janusz Stańczak, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
  23 maja 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01
 • Źródła finansowania start-upów: granty, dotacje, inwestycje czy klienci?
  Dr Agnieszka Skala, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
  30 maja 2017 r., godz. 17:15-19:00, CZIiTT PW, sala 4.01
 • Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych
  Prof. dr hab inż. Janina Molenda, Katedra Energetyki Wodorowej, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza
  6 czerwca 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

Więcej informacji można odnaleźć na stronie Wydziału Zarządzania: http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Nauka/Seminarium-Naukowe-WZ-PW.

Gościnnie na OWASP meeting in Warsaw 25 maja

Michał Kurek (koordynator warszawskich spotkań OWASP) zaprosił Prezesa Koła Kevina Neelsen oraz Opiekuna dr inż. Bolesław Szomański na OWASP meeting in Warsaw 25 maja br. , które odbyło się w siedzibie Goldman Sachs – ostatnie piętro nowego budynku Warsaw Spire. Niespodzianką okazała się obecność byłego członka Koła, Wiolety Bartczak.

Pierwszy wykład pt. „Edukacja programistów kluczem do bezpiecznych aplikacji” wygłosił Łukasz Gołygowski z Goldman Sachs, gdzie między innymi została przedstawiona funkcjonalność aplikacji LAPSE. Drugi wykład pt. “Backdoory w aplikacjach – ukrywanie i identyfikacja” wygłosił Marcin Strzałek z Ernst & Young, gdzie w ciekawy sposób pozaliśmy najpopularniejsze incydenty powszechnie używanych aplikacji.

Oprócz bardzo ciekawych preleckji, do podziwiania była najlepsza panorama w mieście korzystając z wstępu na taras widokowy.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.meetup.com/owasp-poland/events/239927891/

Kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014-12

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem “Q&S Management” zapraszają na szkolenie z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014-12 (nowe wydanie normy z 2013 roku, oficjalne polskie tłumaczenie).

Data: 02-04.06.2017

 • Piątek, godz. 17–20: informacje o normie;
 • Sobota, godz. 9–14: ćwiczenia z analizy dokumentacji i znajdowaniu niezgodności ułatwiające zapoznanie się z normami;
 • Sobota, godz. 14–16: wykład z zasad audytowania zgodnie z PN ISO 19011:2012 (jednakowy dla wszystkich kursów);
 • Niedziela, godz. 9–13: ćwiczenia audytorskie, przygotowanie planu audytu, przygotowanie pytań audytowych, symulacja przebiegu audytu;
 • Niedziela, godz. 13: egzamin PCBC dla chętnych, dla pozostałych egzamin do zaliczania przedmiotu.

Opłaty

 • studenci, pracownicy i doktoranci Wydziałów Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz pracownicy Administracji Centralnej: bezpłatnie;
 • studenci, doktoranci i pracownicy innych wydziałów i jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej: 100 zł;
 • pozostali: 400 zł za kurs.

Uczestnicy kursu za dodatkową opłatą 200 zł mogą przystąpić do egzaminu audytora wewnętrznego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), po którego zaliczeniu uzyskuje się uprawnienia audytora szkolącego, co umożliwia po przeprowadzeniu 2 audytów zdobycie certyfikatu audytora wewnętrznego PCBC (za dodatkową opłatą).

Merytoryka

 • za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie kursu odpowiada dr inż. Bolesław Szomański;
 • za świadectwa, przyznawane po pomyślnym zdaniu egzaminu, odpowiada Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (więcej informacji o jednostce pod adresem www.pcbc.gov).

Warunek otrzymania świadectwa

 • obecność na 80% zajęć;
 • zdanie testu końcowego (otrzymanie min. 24 punktów na 40 możliwych do zdobycia).

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Zapraszamy zarówno pojedyncze osoby jak i zorganizowane grupy!

Zapisy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQfhysZAZ_3n3oqboA4o1keSJRrROr9aHu4izWPFLKhSFkaA/viewform

Wydarzenie na Facebooku

https://www.facebook.com/events/1878100549099777/

Kontakt

kursy.iso@gmail.com